GTN Polska Sp. z o.o. dba o ochronę prywatności i poufności przekazywanych nam informacji, a zwłaszcza stosuje odpowiednie narzędzia i środki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy Państwa o tym, że:

 1. Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest GTN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82/114, 04-993 Warszawa, KRS: 0000786912.
 2. Może się Pan/Pani z nami skontaktować za pośrednictwem telefonu pod nr 888 555 332 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: gtnp@gtnp.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych. Z tego względu informujemy, że podane nam przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przetwarzane:
 1. Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rzetelności świadczonych przez nas usług rozmowy telefoniczne realizowane na numery Spółki są nagrywane. Podstawą prawną przetwarzania przekazanych nam w ten sposób danych osobowych, jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie następuje w celu zawarcia umowy lub jej wykonania w sytuacji, gdy za pośrednictwem infolinii dochodzi do zawarcia umowy organizacji zagospodarowania odpadów,
 2. Pana/Pani dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom zawodowo trudniącym się gospodarowaniem odpadami, które na zlecenie Administratora wykonywać będą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.
  2. operatorom systemów telefonicznych i informatycznych,
  3. operatorom systemów e-mail,
  4. dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony internetowej,
  5. bankom i instytucjom państwowym i finansowym,
  6. usługodawcom pocztowym i kurierskim,
  7. kancelariom prawnym i podatkowym,
  8. biurom księgowym,
  9. innym podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych przekaże dane w wykonaniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych, wskazanych w pkt. 3, przy czym:
  1. Dane osobowe przekazane nam w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przez nas przechowywane przez okres biegu terminu przedawnienia roszczeń,
  2. Dane osobowe przekazane nam w celu prowadzenie marketingu będą przez nas przechowywane na okres udzielonej nam zgody lub istnienia prawnie uzasadnione interesu administratora,
  3. Dane osobowe przekazane nam w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie będą przez nas przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, przy czym okres ten ulega przedłużeniu w przypadku, gdy dane te posłużą do zawarcia umowy lub informacje w nim zawarte będą niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora – na czas istnienia tego interesu lub na okres biegu terminu przedawnienia roszczeń.
  4. Dane osobowe przekazane nam w celu, o którym mowa w pkt. 3.2 przechowywane będą przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 5. Pana/Pani dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem infolinii, o której mowa w pkt. 4, będą przez nas przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania, jednakże gdy dane te posłużą do zawarcia umowy, wówczas będą przez nas przechowywane na okres biegu przedawnienia roszczeń.
 6. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przekazanych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, gdy zgoda była podstawą prawną przetwarzania, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 1. Pliki cookies
 1. W związku z działalnością naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe lub inne dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie) wykorzystywanym przez Pana/Panią do korzystania z serwisu.
 3. Pliki cookies najczęściej zawierają informacje o okresie przechowywania ich na urządzeniu końcowym, nazwie strony internetowej ich pochodzenia oraz ich samodzielnym numerze identyfikującym. Pliki cookies mogą gromadzić informacje o adresie IP, rodzaju systemu operacyjnego urządzenia, usługodawcach internetowych, wykorzystywanej przeglądarce, rozdzielczości, kraju wejścia na stronę internetową. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Pliki cookies nie umożliwiają dokonania identyfikacji użytkownika serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania naszego serwisu oraz optymalizacji w korzystaniu z niego na Pana/Pani urządzeniu końcowym, a także w celach statystycznych.
 5. W naszym serwisie wykorzystujemy:
  1. Pliki cookies gromadzące anonimowe dane dla celów statystycznych,
  2. Pliki cookies tymczasowe – przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej
  3. Pliki cookies stałe – przechowywane przez czas określony w parametrach pliku cookies
 6. Ma Pan/Pani możliwość dokonania samodzielnej zmiany ustawień plików cookies poprzez określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia użytkownika. Może Pan/Pani również zablokować obsługę plików cookies na urządzeniu końcowym. Zmiany dokonuje się za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 7. Zmiana ustawień plików cookies mogą prowadzić do ograniczenia dostępu lub funkcjonalności naszego serwisu.

Kontakt z wywozgruzu.pl

Dane firmy:  "Gruz-Serwis"

GTN Polska sp. z o.o.,
ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa,
NIP: 9522196768.

Poprzedni adres:
ul. Atutowa 7, 03-126 Warszawa,

Dane kontaktowe:
komórkowy: 888 011 801
email: kontakt@wywozgruzu.pl